Utveckling med en entreprenöranda

Vi är en grupp passionerade teknikentusiaster som tror på kraften av innovation och entreprenörskap. 


Zero8 är mer än bara ett IT-konsultföretag. Som din teknikpartner förstår Zero8 vikten av att leverera skräddarsydda och effektiva lösningar.

Vår expertis sträcker sig över ett brett spektrum av teknikområden, och vi är engagerade i att förverkliga dina visioner med precision och kreativitet.

Man sitting and looking

Vill du prata detaljer eller övergripande så kan våra experter vara din bollplank

Etablerade språk till de senaste ramverken

Språk

C#, Java, TypeScript, Dart, Golang, T-SQL, CSS

Ramverk

.NET, Flutter, Angular, React, Spring, Node.js

Molntjänster

Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google, Cloud Platform (GCP)

Infrastruktur

Microservices, Kubernetes, Docker, Infrastructure as Code, CI/CD, Terraform, Bicep, Ansible

Databaser

Microsoft SQL, Azure Database, PostgreSQL, MongoDB, Firebase Firestore, Redis, Elasticsearch

Rapportering & BI

Power BI, SSRS, Kibana, Grafana, Tableau, Qlik

Säkerhet & Compliance

OAuth, GDPR, MIFID2, IDD, OpenID Connect, TLS/SSL

Meddelandetjänster

ActiveMQ, RabbitMQ, Kafka, MQTT, Azure Service Bus

QA

Cypress, Selenium, SoapUI, Postman, JUnit

Vår process till din expertkonsulter

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att hitta din konsult
Icon showing boxes, circles and triangle
Behovsanalys

Vi börjar med att noggrant förstå dina specifika behov för att hitta rätt kompetens

icon showing two figues holding hands
Expertmatchning

Vårt nätverk av kvalificerade konsulter säkerställer att vi hittar den perfekta matchningen för er.

illustration of shield representing quality
Kvalitetssäkring

Genom grundliga intervjuer och referenstagningar garanterar vi att varje konsult är kvalificerad.

Icon  showing two persons
Uppföljning

Vi säkerställer konsultens framgång och kundnöjdhet genom kontinuerlig uppföljning.

Vårt kundlöfte: kvalitet och engagemang i varje steg

Varje tjänst genomgår kvalitetskontroller
Dina förfrågningar besvaras snabbt och relevant
Vi utökar kontinuerligt kompetensen hos våra konsulter
Du får regelbunden återkoppling på pågående arbete
Du får en dedikerad person för alla dina behov

Våra kunders röster väger tyngre än våra

Upptäck projekten vi har skapat tillsammans med våra kunder

icon

ZERO8 har snabbt optimerat våra retrospektiv och infört nya arbetssätt för förbättrad kodkvalitet.
Deras innovativa tillvägagångssätt har även motiverat andra team att utveckla sin samverkan, vilket bidragit med betydande värde på kort tid.

Ansvarig PO

Statlig myndighet inom logistik

icon

Zero8:s konsulter har varit avgörande under vår molnövergång, med innovativa och kostnadseffektiva lösningar som överträffat våra standardmetoder.

Deras positiva inställning och pragmatiska respons på våra behov har gjort oss mycket nöjda.

Helena

Head of Talents and people