Privacy Policy

Denna webbplats samlar in viss personlig information från sina användare för att förbättra användarupplevelsen och tillhandahålla relevanta tjänster. Vi tar din integritet på största allvar och strävar efter att skydda dina personuppgifter enligt lag.

Vilken information samlas in:
 • Namn
 • E-postadress
 • Eventuella andra personuppgifter som frivilligt lämnas i meddelanden eller formulär på webbplatsen

Hur informationen samlas in:
 • Genom formulär på webbplatsen
 • Genom användning av cookies för att förbättra användarupplevelsen och analysera webbplatsens prestanda

Syfte med insamlingen:
 • För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster
 • För att kommunicera med användare och besvara förfrågningar
 • För att anpassa innehållet på webbplatsen och marknadsföring baserat på användarens intressen

Delning av information:
 • Vi delar inte personlig information med tredje part utan ditt medgivande, förutom i de fall där det krävs enligt lag.
Lagring och säkerhet:
 • Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst eller otillåten användning.
Användares rättigheter:
 • Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av, eller radering av dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter.
Efterlevnad av lagar och förordningar:
 • Vi följer tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd, inklusive GDPR (om du är en EU-medborgare).


Denna privacy policy kan komma att uppdateras regelbundet. Se till att du granskar den periodiskt för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Genom att använda denna webbplats samtycker du till denna privacy policy.

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar angående vår privacy policy eller vår hantering av personlig information.

Image